Home » Студентски конкурс по превод » Единадесети конкурс за превод (2010 г.)

Единадесети конкурс за превод (2010 г.)

     Специалност Новогръцка филология (СУ „Кл. Охридски”), бакалавърска програма Неоелинистика (НБУ), Дружеството на неоелинистите в България „К. Паламас”  и Сдружението на преводачите в България организират ЕДИНАДЕСЕТИЯ ОБЩОБАЛКАНСКИ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД от новогръцки на български език. И тази година конкурсът е предвиден за две нива – за студенти от бакалавърските програми и за студенти от магистърските програми. Текстове можете да свалите в края на страницата.

     Проведените  до сега  ДЕСЕТ студентски конкурса за превод (2000-2009 г.) предизвикаха интереса  и на  студенти, изучаващи новогръцки език, и от други балкански страни (от университетите в Белград, Яш и Анкара), които  превеждат текстовете на своите родни езици. С тяхното участие няколко от проведените до сега  конкурси се превърнаха в ОЩОБАЛКАНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПРЕВОД ОТ НОВОГРЪЦКИ  ЕЗИК. Единадесетият конкурс през 2010 г. също е общобалкански. Най-добрите преводи са публикувани в Бюлетините (№1 и № 2) на Дружеството на неоелинистите в България и в специалните  издания на Сдружението на преводачите.

     ЕДИНАДЕСЕТИЯТ КОНКУРС ЗА ПРЕВОД през 2010 г. е предназначен преди всичко  за  български студенти (СТЕПЕН БАКАЛАВЪР, СТЕПЕН МАГИСТЪР), изучаващи новогръцки език в български университети. Участниците в конкурса не са задължени да преведат и двата вида текст – поезията и прозата –  всеки участник участва в зависимост от своите  предпочитания.

     Конкурсът е анонимен. Преводите трябва да се предадат, напечатани на компютър, най-късно до 15.04.2010 г. на секретарките  на съответните специалности, както и в катедра Класическа филология – специалност Новогръцка филология (каб. 183 – в сградата на Ректората на СУ) в запечатан плик с надпис с печатни букви „конкурс за превод” (без подател). В същия плик се  поставя по-малък плик, също запечатан с  трите имена, специалността и университета на студента. Ако не е спазена анонимността, предадените материали няма да участват в конкурса.

     Преводите могат да бъдат изпращани и директно по пощата (без подател)  на адрес, написан с печатни букви: СУ „Кл. Охридски” -Специалност Новогръцка филология, бул „Цар Освободител” № 15, София 1000 ( конкурс за превод).

     Компетентно жури ще определи първите  три (в двете нива) най-добри превода на поезия и проза. Най-добрите преводачи ще бъдат наградени.

     ЖЕЛАЕМ  УСПЕХ!

– Текстовете –

Бакалаври: Поезия, Проза Магистри: ПоезияПроза

Любопитни факти от единадесетия конкурс по превод