Home » Контакти

Контакти

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
София, ПК 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15
кабинет 183, тел.  (+ 359 2) 93 08 341

Работно време:
понеделник – петък: 8.30 – 17.30 ч., обедна почивка: 12.00 – 13.00 ч.
Филолог-специалист: Марина Полякова

Библиотеката на специалност Новогръцка филология (ауд. 176)  работи с читатели в приемното време на преподавателите.

 

Mеждународни отношения: Проф. дин Кирил Павликянов cyrilpavlikianov@yahoo.com

 

Поддръжка на сайта: Мартин Линков marfuzii@gmail.com