Дипломни работи – правила

Правила за изготвяне и защита на дипломни работи в магистърска програма „Езикознание и превод“