Home » Новини

Category Archives: Новини

Проф. Тудор Дину гостува на Новогръцка филология

Проф. Тудор Дину от Букурещкия университет ще представи най-новата си книга, посветена на гръцката националноосвободителна борба от 1821 г. във Влахия и Молдова (Молдавия), в рамките на семинара „Новогръцка работилница” на специалност „Новогръцка филология“. На 23-ти април (вторник) от 18 ч. в Конферентната зала в Ректората на СУ проф. Дину ще изнесе лекция на гръцки език (с прожекция на английски превод), в която ще представи монографията си и ще ни разкрие някои от тайните на историографското изследване.

Конкурс за стипендия от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за първи курс

Стипендии „Онасис“ за студентите от 1-ви курс

Драги първокурсници,

С удоволствие Ви съобщаваме, че имате възможност да кандидатствате за еднократна стипендия за висок успех, предоставена от фондация „Александрос С. Онасис“, възлизаща на левовата равностойност на 600 лева.

За стипендиите могат да кандидатстват студенти от първи курс, които отговарят на следните условия:

1. Записани са в редовна форма на обучение (държавна поръчка или платено обучение) в специалност „Новогръцка филология“.

2. Положили са успешно всички изпити по учебен план от първия семестър на следването си и имат среден успех не по-нисък от много добър 5.00.

3. Допълнително предимство е участието в художествено-творчески и научни прояви (посочени са в Правилника и във формуляра за кандидатстване). Дейностите и специалните постижения в областта на новогръцкия език, литература и култура извън учебната програма на специалността носят на кандидатите допълнителни стотни, които се добавят към успеха им при изчисляване на общия бал.

Присъжда се една стипендия за първокурсници.

Желаещите да кандидатстват трябва да депозират документите си (формуляр-заявление, уверение за успех от предходния зимен семестър и други, които доказват дейности, носещи допълнителни стотни) най-късно до 15 март 2024 г. (петък) при инспектора по учебната дейност на Катедрата по класическа филология (каб. 211 – отдел „Студенти“ в Ректората).

Одобрените стипендианти ще бъдат информирани след Катедрения съвет на Катедрата по класическа филология през м. април 2024 г. и ще трябва да изпратят номер на лична банкова сметка (на която титуляри са самите те).

За допълнителни въпроси и съдействие можете да се обръщате към ас. Анна Лазарова (a.lazarova@uni-sofia.bg) или гл.ас.д-р Ирина Стрикова (i.strikova@uni-sofia.bg). На общите адреси на курсовете ще бъдат изпратени Правилникът за условията и реда за предоставяне на стипендии „Онасис” и заявлението за кандидатстване. 

Желаем Ви успех!

Ден на отворените врати

На 24 февруари 2024 г., събота, ще се проведе Ден на отворените врати на специалност „Новогръцка филология“. Очаква Ви една приятна среща със съвременния гръцки език и културата на Гърция и Кипър с много интересни дейности, изненади и награди!

Заповядайте във фоайето пред 65-а аудитория на 3-тия етаж в южното крило на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Начален час: 11:30 ч.

Събитието е ориентирано е към публика, която не знае гръцки език.

Идеята и организацията са на студентите от 3-ти и 4-ти курс в бакалавърската програма на специалност „Новогръцка филология“ и с подкрепата на Фондация „Онасис“, както и на посолствата на Република Гърция и на Република Кипър в България.

**

Отразяване на събитието на сайта на Софийски университет „Св. Климент Охридски“