Home » Бакалавърска програма » Учебни планове

Учебни планове

Специалност Новогръцка филология – образователна степен Бакалавър

Випусков учебен план – прием 2018/2019 г.-2019

Випусков учебен план (базов) – прием 2017/2018 г.

Випусков учебен план – прием 2016/2017 г.

Базов учебен план (от прием 2016/2017 г.)

Учебен план, прием 2015/2016 г. (актуализиран октомври 2015 г.)

Учебен план, прием 2014/2015 г. (актуализиран октомври 2015 г.)

Учебен план, прием 2013/2014 г. (актуализиран октомври 2015 г.)

учебен план 2012-2013

учебен план 2010-2011

учебен план 2009-2010

учебен план 2007-2008

учебен план 2006-2007