Дипломни работи

ДИПЛОМНИ РАБОТИ, ЗАЩИТЕНИ В ПРОГРАМА „НОВОГРЪЦКО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ПРЕВОД”

 

Η γλώσσα των νέων – ιδιωτισμοί και εκφράσεις / Езикът на младите – изрази и фразеологизми

магистър: Наталия Тодорова; научен ръководител: проф. д-р Стойна Пороманска

Οι τίτλοι των δημοσιογραφικών κειμένων: γλωσσικέςδομές και μέθοδοι επικέντρωσης της προσοχής τουαναγνώστη
Заглавията в гръцкия печат: езикови структури и средства за привличане на читателското внимание;

магистър Светла Асенова, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Οι φρασεολογισμοί στα έργα Ούτε αλάτι ούτε πιπέριτου Φρέντι Γερμανού και Τα μηχανάκια του ΜένηΚουμανταρέα; δομικά σχήματα και βουλγαρικά αντίστοιχα
Фразеологизмите в „Нито сол, нито пипер“ на Фреди Германос и „Игралните машини“ на Менис Кумандареас: структурни модели и български съответствия

магистър Калин Василев, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Επιρρηματικά μέσα δήλωσης χρόνου στο ΝΕ τύπο (με βάση κόρπους από την Καθημερινή)
Адвербиално маркиране на време в новогръцкия печат (въз основа на корпус от в. „Катимерини”)

магистър Деница Василева, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Οι φρασεολογισμοί στα ελληνικά λαϊκά παραμύθια / Фразеологизмите в гръцките народни приказки

магистър Яна Николова, научен ръководител проф. д-р Стойна Пороманска

Гръцки фразеологизми с произход от четирите Евангелия: български съответствия и богословски коментар

магистър Стоян Чиликов, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Η οικονομική ορολογία στον ελληνικό τύπο: αγγλοελληνικές αντιστοιχίες (με βάση κόρπους από την«Καθημερινή
Икономическата терминология в гръцкия печат: английско-гръцки съответствия (въз основа на корпус от в. „Катимерини”)

магистър Елена Ликоманова, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Οι φρασεολογισμοί στο χιουμοριστικό λεύκωμα ΠΥΡ του Γ. Κυριακόπουλου (ΚΥΡ)
Фразеологизмите в хумористичния албум ПИР на Г. Кириакопулос (КИР)

магистър Вера Колева, научен ръководител д-р Георгия Кацелу

Χρήσις των μετοχών στον πρωτότυπο βίο του ΑγίουΝικοδήμου του Αγιορείτου από τον ιερομόναχο Ευθύμιο Употребата на причастни форми в първото житие на Свети Никодим Светогорец от йеромонах Евтимий

магистър Алексей Стамболов, научен ръководител доц. дфн Петя Янева

Στρατηγικές ευγένειας στα νέα ελληνικά και τα βουλγαρικά: η διατύπωση της παράκλησης. Αντιπαραθετική πραγματολογική μελέτη
Стратегии на учтивостта в новогръцки и български: изразяване на молби. Съпоставително лингвопрагматично изследване

магистър Петя Загорчева, научен ръководител гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Οι σύνθετες λέξεις στο μυθιστόρημα «Ο καπετάν Μιχάλης» του Νίκου Καζαντζάκη. Κατηγοριοποίηση και βουλγαρικά αντίστοιχα (σύμφωνα με τη μετάφραση του Γκεόργκι Κούφοβ)
Сложните думи в романа „Капитан Михалис“ на Никос Казандзакис. Класификация и български съответствия (според превода на Георги Куфов)

магистър Надежда Тренова, научен ръководител: гл. ас. д-р Драгомира Вълчева

Γλωσσολογική ανάλυση των παρομοιώσεων στο μυθιστόρημα „Αναφορά στον Γκρέκο“ του Νίκου Καζαντζάκη

магистър Милена Братованова, научен ръководител: проф. дин Кирил Павликянов

Ο πολιτικός λόγος του Κώστα Σημίτη και του Γεώργιου Παπανδρέου στα συμφραζόμενα της ένταξης της Ελλάδας στην Ευρωζώνη (2001-2002) και της οικονομικής κρίσης (2011-2012)

магистър Кристина Симеонова, научен ръководител: доц. д-р Борис Вунчев

Η βυζαντινή μουσική ορολογία η πρόσληψη και η μετάφραση της στην βουλγαρική γλώσσα.
Византийската музикална терминология, нейната рецепция и превод на български език

магистър Вера Добрева, научен ръководител: проф. дин Кирил Павликянов