Home » Бакалавърска програма

Бакалавърска програма

Обучението в бакалавърската програма на специалност Новогръцка филология е редовно и продължава 8 семестъра. Успешно завършилите получават  образователно-квалификационната степен „бакалавър”.

Приемът в специалността се осъществява чрез полагане на изпит по някой от следните езици: английски, френски, немски, испански, италиански или руски, като в бала се включва оценка от матура по английски, френски, немски, испански, италиански или руски (с коефициент 2) и оценка по чужд език от дипломата за средно образование. Повече информация на сайта на СУ.

В учебния план на бакалавърската програма са предвидени над 1200 часа обучение по новогръцки език от нулево равнище (включително начален интензивен курс от 90 часа), общофилологически дисциплини, старогръцки език и автори, византийски език и автори, курсове по история, култура и литература на Древна Елада, Византия и съвременна Гърция, методика на обучението по новогръцки език  и др. Целта е студентите да придобият всестранна филологическа подготовка, знания за компетентно боравене с официални и разговорни стилове на съвременния гръцки език, знания за тенденциите в развитието му, за народопсихологията на съвременните гърци, както и за историята и културата на нашата южна съседка.

Студентите в бакалавърската програма имат възможност да се обучават в продължение на един или два семестъра в Аристотеловия университет в Солун и Университетите в Патра и Комотини в рамките на програмата „Еразъм+”, както и да участват в летни езикови курсове в гръцки университети. Повече информация можете да намерите в раздел Erasmus.

Специалност Новогръцка филология предлага и магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура” с продължителност три семестъра. Приемът в магистърската програма се осъществява с полагане на писмен и устен изпит по новогръцки език. Повече информация можете да намерите в раздел Магистри.