Помагала

Давид Дисипат и една негова поема срещу Григорий Акиндин (Превод на един византийски полемичен текст в мерена реч от средата на XIV век от проф. дин Кирил Павликянов)

**
За курса по теория на превода: Статия от доц. д-р Драгомира Вълчева, публикувана в сборника “2008, European year of intercultural dialogue: discussing with languages-cultures”, Thessaloniki: University Studio Press, 2009, 792–802.

**
Онлайн гръцко-български и българско-гръцки речник на лингвистични термини