Учебни планове

Специалност Новогръцка филология, образователна степен „Магистър“

Магистърска програма „Съвременна Гърция – език и култура“

Учебен план, прием 2018/2019 год.

 

Магистърска програма „Езикознание и превод“

Учебен план, прием 2014/2015 год. – заглавна страница , план

Учебен план, прием 2013/2014 год. – заглавна страница , план

Учебен план 2012/2013 г.

Учебен план 2009/2010 г.

Учебен план 2008/2009 г.

Учебен план 2007/2008 г.