Home » Новини » Фондация „Онасис“ спонсорира Новогръцка филология в Софийски университет

Фондация „Онасис“ спонсорира Новогръцка филология в Софийски университет

От началото на академичната 2016-2017 г. специалност „Новогръцка филология“ се радва на сътрудничеството с фондация „Александрос С. Онасис“ [http://www.onassis.org/] в популяризирането и развитието на обучението по новогръцки език и култура в Софийски университет. През академичните години 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 фондацията спонсорира определени дейности и проекти в рамките на бакалавърската и магистърската програма на специалността, а именно: финансова подкрепа за отличните студенти, рекламна кампания на „Новогръцка филология”, оборудване на мултимедийна учебна зала, закупуване на нови книги за библиотека „К. П. Кавафис“, учебни екскурзии в Гърция, постоянен семинар по гръцки език и култура, в рамките на който гостуват изтъкнати специалисти в областта на новогръцките изследвания от страната и чужбина и се осъществяват различни студентски проекти и културни прояви, актуализиране на учебните програми, научна дейност и професионална квалификация на преподавателския състав.