Home » Articles posted by irina

Author Archives: irina

Лекция на проф. А. Кастринаки (27 май)

Проф. Ангела Кастринаки от Критския университет гостува в семинара „Новогръцка работилница” на специалност „Новогръцка филология“ по повод книгата си „Говорѝ, Пенелопа! Литературни метаморфози на митичната героиня в Гърция и в Западния свят от XIX век до наши дни“ [Καστρινάκη, Αγγέλα, «Μίλα, Πηνελόπη! Λογοτεχνικές μεταμορφώσεις της μυθικής ηρωίδας στην Ελλάδα και τον Δυτικό κόσμο από τον 19ο αιώνα ώς τις μέρες μας», Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2023].

На 27-ми май (понеделник) от 18 часа в Заседателна зала 2 в Ректората на Софийския университет проф. Кастринаки ще изнесе публична лекция на гръцки език (с прожектиране на превод на български език) със заглавие „Митичната Пенелопа в междувоенния период: обвиненията на мъжете – отговорите на жените“, в която с примери от САЩ, Ирландия, Гърция и България ще коментира промените в западните нагласи към отношенията между мъжете и жените.

Проф. Тудор Дину гостува на Новогръцка филология

Проф. Тудор Дину от Букурещкия университет ще представи най-новата си книга, посветена на гръцката националноосвободителна борба от 1821 г. във Влахия и Молдова (Молдавия), в рамките на семинара „Новогръцка работилница” на специалност „Новогръцка филология“. На 23-ти април (вторник) от 18 ч. в Конферентната зала в Ректората на СУ проф. Дину ще изнесе лекция на гръцки език (с прожекция на английски превод), в която ще представи монографията си и ще ни разкрие някои от тайните на историографското изследване.

Конкурс за стипендия от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за първи курс

Стипендии „Онасис“ за студентите от 1-ви курс

Драги първокурсници,

С удоволствие Ви съобщаваме, че имате възможност да кандидатствате за еднократна стипендия за висок успех, предоставена от фондация „Александрос С. Онасис“, възлизаща на левовата равностойност на 600 лева.

За стипендиите могат да кандидатстват студенти от първи курс, които отговарят на следните условия:

1. Записани са в редовна форма на обучение (държавна поръчка или платено обучение) в специалност „Новогръцка филология“.

2. Положили са успешно всички изпити по учебен план от първия семестър на следването си и имат среден успех не по-нисък от много добър 5.00.

3. Допълнително предимство е участието в художествено-творчески и научни прояви (посочени са в Правилника и във формуляра за кандидатстване). Дейностите и специалните постижения в областта на новогръцкия език, литература и култура извън учебната програма на специалността носят на кандидатите допълнителни стотни, които се добавят към успеха им при изчисляване на общия бал.

Присъжда се една стипендия за първокурсници.

Желаещите да кандидатстват трябва да депозират документите си (формуляр-заявление, уверение за успех от предходния зимен семестър и други, които доказват дейности, носещи допълнителни стотни) най-късно до 15 март 2024 г. (петък) при инспектора по учебната дейност на Катедрата по класическа филология (каб. 211 – отдел „Студенти“ в Ректората).

Одобрените стипендианти ще бъдат информирани след Катедрения съвет на Катедрата по класическа филология през м. април 2024 г. и ще трябва да изпратят номер на лична банкова сметка (на която титуляри са самите те).

За допълнителни въпроси и съдействие можете да се обръщате към ас. Анна Лазарова (a.lazarova@uni-sofia.bg) или гл.ас.д-р Ирина Стрикова (i.strikova@uni-sofia.bg). На общите адреси на курсовете ще бъдат изпратени Правилникът за условията и реда за предоставяне на стипендии „Онасис” и заявлението за кандидатстване. 

Желаем Ви успех!