Home » Библиотека „К. П. Кавафис“

Библиотека „К. П. Кавафис“

Специалност Новогръцка филология в СУ разполага с най-богатата сбирка от книги на новогръцки език в България. Библиотечният фонд започва да се попълва със създаването на специалността през академичната 1992/1993 г., като днес съдържа над 7000 тома в следните области: новогръцко и общо езикознание, история и критика на новогръцката литература, история на Гърция и Балканите от Античността до наши дни, съвременна гръцка художествена проза и поезия, странознание, речници, енциклопедии, учебни помагала и др. От 2003 г. библиотеката на Новогръцка филология се помещава в аудитория 176 в Ректората на СУ, която е изцяло обновена и оборудвана със спомоществователството на фондация „Александър Онасис”.

Даренията на книги са основен източник за обогатяване на библиотеката. Сред големите дарители са: Фондация „Александър Онасис”, проф. Стойна Пороманска (основател на специалността и на библиотеката), дипломатическите представителства на Република Гърция и Република Кипър в София, Фондация “Костас и Елени Уранис”, Аристотеловият университет в Солун,  Банка Пиреос България АД, Гръцкият национален съвет за музика към ЮНЕСКО, Националният Каподистриев университет в Атина, Университетът в Патра, автори, преподаватели и приятели на специалността.

Залата на библиотеката (ауд. 176, пети етаж на централната сграда на Ректората на СУ) разполага със съвременна компютърна техника и достъп до Интернет (кабелен и безжичен). В нея се провеждат част от лекциите и упражненията на студентите от специалността, интердисциплинарният семинар Phrontisterium Classicum, както и различни събития, посветени на гръцката култура.

Библиотеката на Новогръцка филология е предназначена за студентите от Катедрата по класическа филология. На заемен принцип е достъпна сбирката със съвременна гръцка художествена проза и поезия. Останалите томове от библиотеката се ползват на място.

Библиотеката работи в приемното време на преподавателите.