Home » Бакалавърска програма » Държавен изпит

Държавен изпит

ВАЖНО!!! Държавните изпити се провеждат по конспектите, публикувани на сайта на специалността и предоставени на текущия четвърти курс, за който юлската държавна изпитна сесия е редовна, а септемврийската държавна изпитна сесия е първа поправителна. 

На вниманието на студентите, завършили семестриално преди 2022 г.:  форматът на писмения и устния държавен изпит, както и конспектите по езикознание и литература, са актуализирани!