Home » Студентски конкурс по превод » Двадесет и втори национален студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2022 г.)

Двадесет и втори национален студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2022 г.)

Специалност Новогръцка филология (СУ „Св. Климент Охридски“), Дружеството на неоелинистите в България и Сдружението на преводачите в България организират ДВАДЕСЕТ И ВТОРИЯ НАЦИОНАЛЕН СТУДЕНТСКИ КОНКУРС ПО ПРЕВОД на художествена литература от новогръцки на български език.

Участниците в конкурса ще проверят преводаческите си умения в четирите традиционни категории на конкурса, чиято концепция тази година е частично преосмислена. Предлагат се две категории А (проза и поезия), които се фокусират върху наскоро издадени книги, отличавани с престижни литературни награди, и две категории Б (проза и поезия), чрез които насочваме вниманието си към утвърдени гръцки автори особено по случай годишнини от тяхното рождение. Настоящият конкурс дава възможност на участниците да премерят сили и в една допълнителнапета категория.

КАТЕГОРИЯ ЯКОВОС КАМБАНЕЛИС

Тази специална пета категория се посвещава на големия гръцки драматург, писател, поет и хуманист Яковос Камбанелис (1921–2011). С нея отдаваме почит на родоначалника на съвременната гръцка драматургия в рамките на „Литературната година 2022 Яковос Камбанелис“, официално обявена от Министерството на културата и спорта на Република Гърция.

КАТЕГОРИЯ А – ПРОЗА

Предлага се откъс от наскоро издаден роман [1] на Христос Китреотис (роден през 1979 г. в Никозия), представител на съвременната гръцка и кипърска литература.

КАТЕГОРИЯ А – ПОЕЗИЯ

Предлага се стихотворение от стихосбирката на ХарисВлавианос (р. 1957) „Автопортрет на бялото“ [2].

КАТЕГОРИЯ Б – ПРОЗА

Предлага се откъс от роман на Менис Кумандареас (1931–2014) [3].

КАТЕГОРИЯ Б – ПОЕЗИЯ

Предлага се стихотворение от Тасос Ливадитис (1922–1988) [4].

Трите най-добри превода във всяка от петте конкурсни категории ще бъдат определени от компетентно жури. Награждаването на отличените преводачи ще се извърши по време на тържественото честване на 30-годишнината от създаването на специалност Новогръцка филология в СУ „Св. Климент Охридски“ през юни 2022 г. На победителите ще бъдат връчени специални грамоти от страна на Посолството на Република Гърция в София.

Указания за участниците в конкурса

Конкурсът по превод е предназначен за студенти, записани в бакалавърски и магистърски програми на български висши учебни заведения. Всеки студент има право да участва във всяка от петте конкурсни категории. Допустимо е да се участва както само в една, така и в няколко или във всички категории.

Конкурсът по превод е анонимен. Преводите трябва да бъдат написани на компютър във формат Word и да бъдат предадени най-късно до 31.03.2022 г. по един от следните два начина:

(а) по пощата (без подател) на адрес, написан с печатни букви: СУ „Св. Кл. Охридски”, Деканат на ФКНФ, Катедра по класическа филология, бул. „Цар Освободител” 15, София 1504 (конкурс по превод);

(б) чрез директно депозиране в канцеларията на Деканата на Факултета по класически и нови филологии в СУ (Ректорат, стая 231, тел. за връзка (02)9308-381), в запечатан плик с надпис като горния.

Освен превода/преводите, запечатаният плик трябва да съдържа по-малък плик, също запечатан, с трите имена на студента, телефон за връзка, e-mail, специалност и университет. Ако анонимността не бъде спазена, предадените материали няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.       


[1] Χρίστος Κυθρεώτης. Εκεί που ζούμε. Αθήνα: Πατάκη, 2019. Романът е носител на Държавната литературна награда на Кипър и наградата за проза на гръцкото списание „Клепсидра“, фигурира в краткия списък на Държавните литературни награди на Гърция.

[2] Χάρης Βλαβιανός. Αυτοπροσωπογραφία του λευκού. Αθήνα: Πατάκη, 2018. Стихосбирката е носител на Държавната гръцка награда за поезия, наградата на фондация „Петрос Харис“ (Атинска академия), наградата Public в категория „Съвременна гръцка поезия“, наградата за поезия на списание „Анагностис“.

[3] Μένης Κουμανταρέας. Η συμμορία της άρπας. Αθήνα: Κέδρος, 1993.

[4] Tάσος Λειβαδίτης. Ποίηση. Τόμος Τρίτος 1979-1987. Αθήνα: Κέδρος, 1991.

Конкурсните текстове можете да изтеглите оттук: