Home » Студентски конкурс по превод » Резултати от конкурсите по превод

Резултати от конкурсите по превод

Резултати от Двадесет и първия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2021 г.)

БАКАЛАВРИ /// ПРОЗА

Първа награда –

Елени Манова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология, III курс)

Втора награда –

Анна Нацариду (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология, IV курс)

Трета награда –

Гергана Николова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Бълг. език и новогр. език, I курс)

БАКАЛАВРИ /// ПОЕЗИЯ

Първа награда –

Aнна Нацариду (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология, IV курс)

Втора награда

Елени Манова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология, III курс)

Трета награда –

Мария Русева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

МАГИСТРИ /// ПРОЗА

Първа награда –

Елени Манова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология, III курс)

Втора награда –

Елисавета Тункова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика, V курс)

Трета награда –

Владимир Владимиров (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика, V курс)

МАГИСТРИ /// ПОЕЗИЯ

Не се присъждат награди

Победителите бяха излъчени от жури в състав: Драгомира Вълчева (СУ), Екатерина Григорова (НБУ), Мария Христова (ЮЗУ), Нели Попова (СУ).

**

Резултати от двадесетия студентски конкурс по превод на новогръцка поезия и проза (2019 г.)

***

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСЕМНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА (2017 г.)

 

БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда – Мария Добрева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Втора награда – Кристина Георева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

Трета награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Поезия

Първа награда – Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Втора награда – Лора Апостолова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Трета награда – Мария Добрева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Поощрителна награда – Димитър Стефанов (ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, спец. Приложна лингвистика)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда – Марияна Ангелиева (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна лингвистика)

Втора награда – Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Трета награда – Миглена Вельова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Балканистика)

Поезия

Първа награда – Мария Добрева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Наградите ще бъдат връчени на 22 май 2017 г., 12:00 часа, в Голямата зала на Френския институт (София, площад „Славейков“ № 3).

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска,  Драгомира Вълчева, Мария Христова, Нели Попова

***

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

2016 г.

БАКАЛАВРИ

Проза
Първа награда – Катерина Папантониу (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Втора награда – не се присъжда
Трета награда –
Калина Гурмева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)
Ели Пейчева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Поезия
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Ивет Димитрова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)
Трета награда –
Айлин Топлева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)
Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

МАГИСТРИ

Проза
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)
Трета награда – не се присъжда
Поощрителна награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, МП Актуална българистика)

 
Поезия
Първа награда – Ива Паргова (ЮЗУ „Неофит Рилски“, спец. Приложна линсгвистика)
Втора награда – Йорданка Славчева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)
Трета награда – не се присъжда
Поощрителни награди –
Георги Дикин (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)
Лора Апостолова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)
Наградите ще бъдат връчени на 30 май 2016 г., 12:00 часа, в Голямата зала на Френския институт (площад „Славейков“ № 3).
 

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска,  Драгомира Вълчева, Екатерина Григорова, Мария Христова.

***

РЕЗУЛТАТИ ОТ ШЕСТНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

2015 г.

 БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда – Марта Найденова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Втора награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

Трета награда – Калина Гурмева (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Поезия

Първа награда – Марта Найденова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. Новогръцка филология)

Втора награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

Трета награда – не се присъжда

Поощрителни награди – Екатерина Даскалова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика),
Георги Дикин (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда – Иван Мирчевски (СУ „Св. Кл. Охридски”, Магистърска програма „Езикознание и превод“)

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Поезия

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Трета награда – не се присъжда

Поощрителни награди – Магдалена Лазарова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика),
Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

Времето и мястото на връчването на наградите ще бъдат съобщени допълнително.

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска,  Драгомира Вълчева, Екатерина Григорова, Мария Христова, Нели Методиева.

***

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЕТНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

(2014 г.)

БАКАЛАВРИ

Проза

 Първа награда –не се присъжда

Втора награда – не се присъжда

Трета награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

 Поезия

 Първа награда – Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История)

Втора награда – Александра Стоянова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Трета награда – Полина Малинова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда – Илия Поповски (СУ „Св. Кл. Охридски”, Магистърска програма „Литературознание“)

Втора награда – Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Трета награда – Венета Шонева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Поезия

Първа награда – не се присъжда

Втора награда – Петра-Мария Илиева (Университет на Съри, Великобритания), Венета Шонева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Трета награда – не се присъжда

Наградите ще бъдат връчени на 29.05.2014 г. от 12:00 часа в зала „Славейков“ на Френския институт.

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), Стойна Пороманска, Драгомира Вълчева,  Екатерина Григорова, Мария Христова, Нели Методиева.

**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ЧЕТИРИНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

(2013 г.)

БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда –

Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език, II курс)

Втора награда –

Мария Ямболиева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Приложна лингвистика – немски и новогръцки език)

Трета награда –

Ненко Вангелов (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

Поезия

 Първа награда –

Илия Поповски (СУ „Св. Кл. Охридски”, спец. Новогръцка филология, IV курс)

Втора награда –

Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език, II курс)

Трета награда –

Петра-Мария Илиева (СУ „Св. Кл. Охридски”, спец. Новогръцка филология, IV курс)

МАГИСТРИ

Проза

Не се присъждат награди

Поезия

 Първа награда –

Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език, II курс) Втора награда

Цветана Манджукова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Трета награда

Дора Савова (СУ „Св. Климент Охридски”, спец. История, I курс)

Наградите ще бъдат връчени на 28.05.2013 г. във Френския институт (ул. „Дякон Игнатий”2).

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), проф. Стойна Пороманска, Драгомира Вълчева, Екатерина Григорова, Мария Христова, Нели Методиева.

**

РЕЗУЛТАТИ ОТ ТРИНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

(2012 г.)

 БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда –

Божидар Златков (СУ „Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцка филология)

Втора награда –

Таня Младенова (ПУ „Паисий Хилендарски”, І курс, спец. Български и новогръцки език)

Трета награда –

Илия Поповски (СУ „Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцкафилология)

Поезия

Първа награда –

Петра-Мария Илиева  (СУ „Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцка филология)

Втора награда –

Красимира Тодева (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Български и новогръцки език)

Трета награда – не се присъжда

 МАГИСТРИ

Проза

Първа награда –

Евгения Комарoва-Казиола (СУ „Св. Кл. Охридски”, магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод”)

Втора награда –

Кристина Симеонова (СУ „Св. Кл. Охридски”, магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод”)

Трета награда –

Елвира Иванова (СУ „Св. Кл. Охридски”, магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод”)

Поезия

Не се присъждат награди

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), проф. Стойна Пороманска, д-р Драгомира Вълчева, д-р Екатерина Григорова, ас. Нели Методиева.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДВАНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

(2011 г.)

 БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда –

Ваня Латева (СУ „Св. Кл. Охридски”, IV курс, спец. Новогръцка филология)

Втора награда –

Кристина Господинова (СУ „Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцка филология)

Трета награда –

Вероника Велева (СУ „Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцка филология)

Присъждат се и две поощрителни награди на ученици:

Михаела Спирова (12 СОУ „Цар Иван-Асен ΙΙ”, София)

Десислава Георгиева (12-то СОУ, София)

 Поезия

Първа награда –

Петра-Мария Илиева  (СУ „Св. Кл. Охридски”, II курс, спец. Новогръцка филология)

Втора награда –

Трета награда –

Илия Поповски (СУ „Св. Кл. Охридски”, II курс, спец. Новогръцка филология)

  МАГИСТРИ

Проза

Първа награда –

Ива Георгиева (НБУ, специалност Неоелинистика)

Втора награда –

Ралица Петрова (ПУ „Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Трета награда –

Росица Модева (СУ „Св. Кл. Охридски”, магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод”)

  Поезия

Не се присъждат награди

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Съюз на преводачите), проф. Стойна Пороманска, д-р Драгомира Вълчева, д-р Екатерина Григорова, ас. Нели Методиева, ас. Мария Христова.

 РЕЗУЛТАТИ ОТ ЕДИНАДЕСЕТИЯ СТУДЕНТСКИ КОНКУРС

ПО ПРЕВОД НА НОВОГРЪЦКА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА

(2010 г.)

БАКАЛАВРИ

Проза

Първа награда –

Кристина Господинова (СУ “Св. Кл. Охридски”, II курс, спец.Новогръцка филология)

Втора награда –

Росица Модева (СУ “Св. Кл. Охридски”, IV курс, спец. Новогръцка филология)

Трета награда –

Ваня Латева (СУ “Св. Кл. Охридски”, III курс, спец. Новогръцка филология)

Поезия

Първа награда –

Ралица Петрова (ПУ “Паисий Хилендарски”, спец. Балканистика)

Втора награда –

Кристина Господинова (СУ “Св. Кл. Охридски”, II курс, спец. Новогръцка филология)

Поощрителна награда –

Иво Джумеров (ПУ “Паисий Хилендарски”, спец. Български език и новогръцки език)

МАГИСТРИ

Проза

Първа награда –

Надежда Тренова (СУ “Св. Кл. Охридски”, магистърска програма „Новогръцко езикознание и превод)

Поезия

Не се присъждат награди

Победителите бяха излъчени от комисия в състав: Атанас Сугарев (Сдружение на преводачите), проф. Стойна Пороманска, д-р Драгомира Вълчева, д-р Екатерина Григорова, Нели Методиева, Мария Христова.