Home » Новини » Конкурс за студентска мобилност Еразъм+

Конкурс за студентска мобилност Еразъм+

Драги колеги,

Съобщаваме ви, че конкурсът за осъществяване на студентска мобилност по програма Еразъм+ през учебната 2016–2017 година ще се проведе в интервала от 07.03.2017 до 17.03.2017 г.. Точната дата ще бъде определена допълнително.

Специалност Новогръцка филология има сключени договори по програма Еразъм+ със следните университети:

  • Университет на Патра – 3 мобилности, максимална продължителност 10 месеца;
  • Солунски университет „Аристотел” – 2 мобилности, максимална продължителност 9 месеца;
  • Атински национален университет „Каподистриас“ – 2 мобилности, максимална продължителност 12 месеца;
  • Тракийски университет „Демокрит”, Комотини – 3 съвместни мобилности със специалност Класическа филология, максимална продължителност 10 месеца.

Кандидатстване за програмата и необходими документи

Кандидатстването се осъществява чрез електронната платформа https://erasmus.uni-sofia.bg/, след натискане на бутона за регистриране. За достъп до системата въведете потребителското име и паролата, които използвате в СУСИ. След това прикачете следните четири задължителни документа: автобиография; уверение за успех от досегашния курс на обучение; документ за език (оценките ви по новогръцки език от досегашния курс на обучение); декларация за предишно участие. За допълнителна информация консултирайте сайта на програма Еразъм+ (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/).

Системата ще бъде отворена за кандидатстване на 22.02.2017 г. и ще бъде затворена автоматично на 06.03.2017 г. в 12:00 часа.

Условия за участие

  • Кандидатите трябва да имат минимален успех от целия досегашен курс на обучение най-малко Много добър (4,50).
  • От студентите от първи курс се очаква, че към момента на провеждане на мобилността ще са завършили успешно втория семестър на обучението си в ОКС Бакалавър.
  • Студенти, които през 2017–2018 г. ще бъдат в четвърти курс, могат да осъществят мобилност само през зимния семестър.
  • При кандидатстването можете да избирате и университети, които нямат сключени договори със специалност Новогръцка филология, но предлагат обучение в областта на неогрецистиката. В такъв случай обаче ще имате възможност да се класирате само ако липсват достатъчно кандидати от специалността, с която е сключен договорът.

Допълнителна информация

На 22 февруари 2017 г. (сряда), 14:00-17:00 часа, в Аула магна ще се състои обща информационна среща за разясняване на програма Еразъм+ пред студенти и докторанти. Горещо се призовавате да присъствате на нея.

За повече информация можете да се обръщате към отдел „Международна дейност и протокол“ (Ректорат, стая 5). Новините за програмата са достъпни на сайта на Софийския университет (https://erasmus.uni-sofia.bg/site/su/).

Отговорник по Еразъм+ за специалност Новогръцка филология е доц. д-р Драгомира Вълчева (dragomiraval@gmail.com).