Home » Студентски конкурс по превод » Единадесети конкурс за превод (2010 г.) » Любопитно от единадесетия конкурс по превод

Любопитно от единадесетия конкурс по превод

Думата ‘στέκι’, употребена в заглавието и първото изречение на прозаичния текст от конкурса за бакалаври, е преведена от различните участници по следните 15 начина:

· леговище;
· клуб за срещи;
· кафене;
· сборно място;
· често посещавано място;
· хан;
· свърталище;
· любимо място;
· явка;
· убежище;
· местенце;
· кръчмичка;
· капанче;
· местенцето ни;
· емигрантско убежище.

Комисията смята, че най-подходящият еквивалент, с оглед на контекста, е ‘кафенето’.