Home » Новини » Конкурс за стипендия от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за първи курс

Конкурс за стипендия от Фондация „А. С. ОНАСИС“ за първи курс

Стипендии „Онасис“ за студентите от 1-ви курс

Драги първокурсници,

С удоволствие Ви съобщаваме, че имате възможност да кандидатствате за еднократна стипендия за висок успех, предоставена от фондация „Александрос С. Онасис“, възлизаща на левовата равностойност на 600 лева.

За стипендиите могат да кандидатстват студенти от първи курс, които отговарят на следните условия:

1. Записани са в редовна форма на обучение (държавна поръчка или платено обучение) в специалност „Новогръцка филология“.

2. Положили са успешно всички изпити по учебен план от първия семестър на следването си и имат среден успех не по-нисък от много добър 5.00.

3. Допълнително предимство е участието в художествено-творчески и научни прояви (посочени са в Правилника и във формуляра за кандидатстване). Дейностите и специалните постижения в областта на новогръцкия език, литература и култура извън учебната програма на специалността носят на кандидатите допълнителни стотни, които се добавят към успеха им при изчисляване на общия бал.

Присъжда се една стипендия за първокурсници.

Желаещите да кандидатстват трябва да депозират документите си (формуляр-заявление, уверение за успех от предходния зимен семестър и други, които доказват дейности, носещи допълнителни стотни) най-късно до 15 март 2024 г. (петък) при инспектора по учебната дейност на Катедрата по класическа филология (каб. 211 – отдел „Студенти“ в Ректората).

Одобрените стипендианти ще бъдат информирани след Катедрения съвет на Катедрата по класическа филология през м. април 2024 г. и ще трябва да изпратят номер на лична банкова сметка (на която титуляри са самите те).

За допълнителни въпроси и съдействие можете да се обръщате към ас. Анна Лазарова (a.lazarova@uni-sofia.bg) или гл.ас.д-р Ирина Стрикова (i.strikova@uni-sofia.bg). На общите адреси на курсовете ще бъдат изпратени Правилникът за условията и реда за предоставяне на стипендии „Онасис” и заявлението за кандидатстване. 

Желаем Ви успех!